Cine suntem?

 

Curtea de Arbitraj de pe langa ACAMA, reprezinta o Solutie Alternativa de Litigiu specializata in domeniul asigurarilor, cu scopul soluționării litigiilor patrimoniale ivite în materia asigurărilor, pe plan intern și internațional, între două sau mai multe părți.

Asociația Centrul de Arbitraj şi Mediere în Asigurări (ACAMA) este o asociație non-profit înființată în anul 2017, care are drept scop organizarea serviciilor de arbitraj și mediere își mai propune ca prin activitățile sale să contribuie la creșterea nivelului de informare a consumatorilor referitor la avantajele financiare și procedurale pe care arbitrajul și medierea în domeniul asigurărilor le au raportat la metodele clasice de soluționare a litigiilor. Membrii fondatori ai ACAMA sunt cercetători, teoreticieni și practicieni în domenii juridice și economice si specialisti in domeniul asigurarilor.

Arbitrii Curtii de Arbitraj de pe langa ACAMA sunt specialiști în domeniul arbitrajului și al medierii, cu o expertiza substantiala in domeniul asigurarilor, capabili să soluționeze orice posibile diferende din materia asigurărilor cu profesionalism, independență și transparență și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Obiective

 

Printre obiectivele urmărite de ACAMA în desfășurarea activităților sale se află:

 1. Soluționarea litigiilor din domeniul asigurărilor în cadrul unei jurisdicții private
 2. Stimularea spiritului civic, a cooperării și a comportamentului non-agresiv în relațiile dintre părțile litigante;
 3. Promovarea şi organizarea medierii, a arbitrajului și a negocierii ca mijloace alternative de soluționare a diferendelor din domeniul asigurărilor;
 4. Organizarea și asigurarea bunei funcționări a unei instituții de arbitraj permanent, respectiv Curtea de Arbitraj de pe lângă Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări, care va funcționa autonom faţă de Asociaţie, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare şi a Regulamentului propriu de funcționare;
 5. Organizarea de manifestări științifice, seminarii și interviuri și alte evenimente ce se pot înscrie în campania Asociației de creştere a conştientizării publicului larg privind medierea disputelor;
 6. Publicarea unor reviste, volume și a altor publicații cu caracter științific care să privească activitatea arbitrajului instituţionalizat şi a medierii;
 7. Îmbunătățirea comunicării între reprezentanții celor două profesii;
 8. Promovarea medierii și a arbitrajului în rândul persoanelor fizice și juridice, de drept public și privat, atât la nivel național, cât și la nivel internațional;
 9. Crearea unui call-center european a cărui activitate să vizeze, printre altele, disputele transfrontaliere în care cel puțin una dintre părți are calitatea de profesionist în materia asigurărilor;
 10. Îmbunătăţirea coeziunii dintre practicienii în domeniile medierii, arbitrajului și al asigurărilor la nivelul Uniunii Europene.

Parteneri

 

În vederea punerii în aplicare a obiectivelor sale, ACAMA are ca parteneri și colaboratori diferite autorități și instituții publice de la nivel local / național, organizații cu atribuții de cercetare în domeniul afacerilor publice și private, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Manifestări Științifice

 

În anul 2017, ACAMA s-a implicat în organizarea mai multor evenimente științifice, printre care amintim:

 • Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services - ECFS 2017), desfășurată la Brașov în perioada 19 - 20 octombrie 2017.
 • Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a (ADR 2017), desfășurată la Tîrgu Mureș în perioada 17 - 19 noiembrie 2017.

ACAMA continuă și în anul 2018 să se implice în organizarea manifestărilor științifice pe teme ce privesc domeniul asigurărilor. Astfel, pe agenda ACAMA pentru anul în curs se află ediția a II-a a Conferinței Europene a Serviciilor Financiare (ECFS 2018), care se va desfășura la Brașov în perioada 15 - 16 martie 2018.

Orice persoană interesată de cercetarea în domeniul medierii și arbitrajului sau de activitățile științifice desfășurate de ACAMA poate deveni membru al Asociației, prin formularea unei cereri de adeziune.